Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Đoan Bái

Bái Thượng- Đoan Bái
3.872.800
c2doanbai@bacgiang.edu.vn