Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 09 : 1.217
Năm 2022 : 2.621
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ tiêu chuyên môn năm học 2014- 2015

Thi GVDG cấp trường
Chất lượng giáo dục toàn diện: *) H¹nh kiÓm: (Tæng sè HS: 734) Tèt : 441HS (= 60,1%); Kh¸: 257HS (= 35%); TB : 36 HS (= 4,9%). *) Häc lùc : (Tæng sè HS: 734) Giái : 76 HS (= 10,4%); Kh¸: 295HS (= 40%); TB: 327HS (=44,5%); Yếu: 34 HS (= 4,63%); Kém: 2 HS (=0,27%). * C¸c bé m«n V¨n ho¸ vµ gi¶i to¸n, tiÕng Anh qua m¹ng: CÊp Quèc Gia: 01 HS ( gi¶i tiÕng Anh qua m¹ng); CÊp tØnh : 10 l­ît giải (VH: 5; To¸n, T.Anh m¹ng: 01; TDTT: 01; Môn khác: 3). CÊp HuyÖn: 101 lượt giải, trong đó: + V¨n hãa: 40; casio, tin: 7; Gi¶i to¸n vµ tiÕng Anh m¹ng: 20; TNTH: 5; TDTT: 25; Sáng tạo KHKT, tích hợp liên môn: 4. *) Thi TS vµo líp 10 : §iÓm TB 3 m«n ®¹t : 6,1 - xÕp thø 5/26 tr­êng. *) Tèt nghiÖp THCS : 96,5%. *) Thi nghÒ PT : 93% HS khèi 8,9 cã CN nghÒ PT.

Tác giả: BGH
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip
Văn bản mới